საფოსტო გზავნილის მიღების  პირობები:

 • ამანათით  შეკვეთის მიღებისას მიმღები ვალდებულია კარგად შეამოწმოს მიღებული ამანათი და პროდუქციის ჩაბარება დაადასტუროს  ხელმოწერით.
 • ნებისმიერი პრობლემის ან ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, უნდა მოხდეს ჩვენთან დაკავშირება კურიერის გაშვებამდე შემდეგ ნომრებზე:   +995 551 559 337
 • იმ შემთხვევაში თუ, შეძენილი პროდუქციის ვიზუალური დეფექტის გამო  გადაცვლის მოთხოვნით ჩვენთან დაკავშირება მოხდება კურიერის გაშვების შემდეგ, პროდუქცია გადაცვლას არ დაექვემდებარება.
 • გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ვიზუალური დეფექტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, აღმოჩენილი უნდა იქნას კურიერის თანდასწრებით; ჩვენი მომარაგების ჯგუფი დეტალურად ამოწმებს ყველა პროდუქტს გამოგზავნამდე. ასე, რომ ნებისმიერი ვიზუალური დეფექტის არსებობა ან/და პროდუქციის ტექნიკურ მახასიათებლებთან შეუსაბამობა პრაქტიკულად გამორიცხულია. თუ ნივთს აღენიშნება ვიზუალური დაზიანება, ეს სავარაუდოდ გადამზიდი  საკურიერო კომპანიის მიზეზით შეიძლება იყოს წარმოქმნილი. ამიტომ თუკი საკურიერო კომპანიის წარმომადგენლის მხრიდან, ამანათის ჩაბარებისას, ადგილიდანვე არ მოხდება ჩვენთან დაკავშირება ხარვეზის არსებობის შეტყობინების მიზნით,  მომხმარებლის პრეტენზია ამ საკითხთან დაკავშირებით არ მიიღება. შესაბამისად, მოთხოვნილი პროდუქციის გადაცვლა ან/და ჩანაცვლება არ მოხდება.

       პროდუქციის  დაბრუნება

 • შეძენილი პროდუქცია დაბრუნებას არ ექვემდებარება.
 • ბანკის მიერ მიღებული, დამტკიცებული და მომხმარებლის მიერ დადასტურებული გადახდა არ ექვემდებარება გაუქმებას (შესაძლებელია მხოლოდ ნივთის  დადგენილი წესით გადაცვლა და/ან ჩანაცვლება საწარმოო წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში)

     პროდუქციის გადაცვლის და/ან ჩანაცვლების  პირობები:

 • პროდუქციის გაცვლა ან ჩანაცვლება შესაძლებელია  ანალოგიური პროდუქციით  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შენაძენს აღმოაჩნდება საწარმოო წუნი.
 • ბანკის მიერ მიღებული, დამტკიცებული და მომხმარებლის მიერ დადასტურებული გადახდა არ ექვემდებარება გაუქმებას (შესაძლებელია მხოლოდ ნივთის გადაცვლა საწარმოო წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, რაც უნდა დაფიქსირდეს კურიერთან ერთად, ამანათით ნივთის გადმოცემისას)
 • ასევე შესაძლებელია შენაძენის სხვა ზომაში გადაცვლა. გადაცვლისათვის მოთხოვნილი ზომის არქონის  შემთხვევაში   საქონლის უკან დაბრუნება არ მოხდება.  უნდა მოხდეს შეძენილი პროდუქციის სხვა პროდუქციით ჩანაცვლება.
 • გადასაცვლელად ან/და ჩასანაცვლებლად განკუთვნილი ნივთი  მყიდველმა გამყიდველთან გამოსაგზავნად უნდა ჩააბაროს საკურიერო ფოსტას,   ამ ნივთის  მიღებიდან არაუგვიანეს სამი  სამუშაო დღის განმავლობაში, რის შესახებაც  მან უნდა აცნობოს მყიდველს და შეთანხმდეს მასთან.   წინააღმდეგ შემთხვევაში გადაცვლა და/ან ჩანაცვლება არ მოხდება.
 • გადაცვლის და/ან სხვა პროდუქციით ჩანაცვლების დროს მყიდველი ვალდებულია გამოუგზავნოს შეძენილი ნივთი გამყიდველს ნებისმიერი საკურიერო ფოსტით შემდეგ მისამართზე:

  ქ.თბილისი, 0119 სტანისლავსკის ქ. 5

  მიმღები:

  შპს ნეოტეკი
ს/კ 405015479
საკონტაქტო პირის ტელ: +995 551 559 337

 • შეძენილი პროდუქციის ზომაში გადაცვლასთან და/ან სხვა პროდუქციით ჩანაცვლებასთან დაკავშირებულ საკურიერო ფოსტის მომსახურეობის და ყველა  სხვა ხარჯს(ასეთის არსებობისას) საწარმოო წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში გადაიხდის გამყიდველი, სხვა დანარჩენ შემთხვევებში მყიდველი.

მიწოდების ფასი

თბილისის 99 ლარის ზევით მიწოდების ღირებულება შედის ფასში.

სხვა ქალაქებისა და დასახლებულ პუნქტებში მიწოდების ღირებულებაა 15 ლარი.

ონლაინშეძენილიპროდუქტისმიწოდება მყიდველისათვის

მიწოდებისარეალი

ონლაინ შეძენილი პროდუქტის მიწოდება ხდება საქართველოსმთელტერიტორიაზესოფლებისჩათვლით. მიტანის სერვისს ახორციელებს TNT-სა და FEDEX-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში -კომპანია ICS GEORGIA.  

შეკვეთის ჩაბარება ხდება მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე.

გამყიდველს    არ   ეკისრება   პასუხისმგებლობა    დამკვეთის   მიერ არასწორი  ან  არასრული  მისამართის,  საფოსტო   კოდის,  ტელეფონის,  ან საკონტაქტო  პირის   შესახებ  მოწოდებული არასწორი  მონაცემების  გამო  დაკარგულ ან  დაგვიანებულ  გზავნილებზე.

ტრანსპორტირებისვადები1

*გთხოვთ გაითვალისწინეთ რომ საქართველოში არსებული პანდემიით გამოწვეული სიტუაციიდან გამომდინარე, შეკვეთების ჩაბარების ქვემოთ მოცემულ სტანდარტულ დროებს შეიძლება დაემატოს 2-3 დღე.

მოცემული ტრანსპორტირების ვადები სავარაუდოა . ის დამოკიდებულია მიწოდების მისამართზე და შეკვეთის განთავსების დროზე (საიტზე შეკვეთების განთავსება ხდება: 24სთ/7დღე).

მიწოდება თბილისსა და II ზონის ქალაქებში

14:00 საათამდე გაკეთებული შეკვეთები შემკვეთს თბილისისა და II ზონის ქალაქების მისამართებზე სავარაუდოდ ჩაბარდება შეკვეთის განთავსების დღის მომდევნო  სამუშაო დღეს. შეკვეთის ჩაბარება მოხდება მხოლოდ სამუშაო დღეებში (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით), 10:00 საათიდან 19:00 საათამდე. თბილისისა და II ზონის ქალაქების მისამართზე შეკვეთილი პროდუქცია შაბათ და კვირა დღეებში შემკვეთს ვერ ჩაბარდება. 

მაგალითად:

·       სამშაბათს 14:00 საათამდე შეძენილი პროდუქცია სავარაუდოდ ჩაგბარდებათ ოთხშაბათს.

·       პარასკვეს 14:00 საათამდე შეძენილი პროდუქცია სავარაუდოდ ჩაგბარდებათ ორშაბათს, რადგან გზავნილები  არ ბარდება შაბათ და კვირა დღეებში.

მიწოდება III და IV ზონის ქალაქებსა და სოფლებში

14:00 საათამდე გაკეთებული შეკვეთები შემკვეთს III და IV ზონის დასახლებული პუნქტების მისამართებზე სავარაუდოდ ჩაბარდება შეკვეთის განთავსების დღიდან მომდევნო 3-4  სამუშაო. დღის განმავლობაში2სამუშაოდღეებში (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) მიწოდება  ხდება 10:00 საათიდან 19:00  საათამდე. 


საკურიერო მომსახურების დაფარვის ზონები საქართველოს მასშტაბით:

ზონა:   თბილისი

II ზონა:  ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი, ფოთი, ზუგდიდი, თელავი, გორი, აბაშა, ბაღდათი, გარდაბანი, გურჯაანი, ვანი,  ზესტაფონი, კასპი, ლანჩხუთი, მარნეული, მცხეთა, ოზურგეთი, საგარეჯო, სამტრედია, სიღნაღი,  ქარელი, ქობულეთი, წყალტუბო, ხაშური, ხონი.

III ზონაამბროლაური, ბოლნისი, ბორჯომი, დმანისი, თეთრიწყარო, თერჯოლა, თიანეთი, ლაგოდეხი, მარტვილი, ონი, საჩხერე, სენაკი, ყვარელი, შუახევი, ჩხოროწყუ, წალენჯიხა, ჭიათურა, ხარაგაული, ხელვაჩაური, ხობი.

IV ზონა: ადიგენი, ასპინძა, ახალციხე, ახალქალაქი, ახმეტა, დედოფლისწყარო, დუშეთი, ლენტეხი, მესტია, ნინოწმინდა, სტეფანწმინდა, ტყიბული, ქედა, ჩოხატაური, ცაგერი, წალკა, ხულო.

გზავნილისთვისთვალისმიდევნება

მას შემდეგ, რაც თქვენ ჩვენი ვებ გვერდის  Zapatero.ge – ს მეშვეობით შეისყიდით პროდუქციას და ჩვენ  მივაწოდებთ სატრანსპორტო კომპანიას თქვენს შენაძენს, თქვენს პროფილში მითითებულ ელ-ფოსტის მისამართზე მოგივათ მეილი გზავნილის ნომრით.  

გზავნილების გადაადგილების ონლაინ მონიტორინგი შეგიძლიათ ვებ გვერდზე – http://express.org.ge/

შენიშვნები:

1. სახელმწიფოს მიერ დადგენილ  დასვენებების დღეებში პროდუქციის  ჩაბარება არ ხდება. შესაბამისად  თუ თქვენ პროდუქცია ამ პერიოდში შეიძინეთ, პროდუქციის მიწოდების ვადა გადაიწევს დასვენების პერიოდით.

2.ფორს-მაჟორული გარემოებების  გამო, თუ  ასეთს ექნება ადგილი და ისინი აფერხებენ    მიწოდების   პირობების   შესრულებას  (ხელისუფლების მოქმედება,   ხანძარი,   წყალდიდობა,  მიწისძვრა,   ომი,  ბლოკადა, მიწოდების ადგილამდე საავტომობილო გზის არარსებობა და  ა.შ.),   მიწოდება   ჩერდება   ზემოთ   აღნიშნული   მოვლენების ლიკვიდაციამდე.


კითხვების შემთხვევაში შეგიძლათ მოგვწეროთ  ელ. მისამართზე: zapatero@europe.com